Students

D1

  Takuya Ishii
Mitsutaka Takeda

M2/B6

  Yukiya Sato(M2)
Shotaro Shibutani (M2)
Natsu Matsubara (M2)
Atsuhisa Mitsui (M2)
Nozomi Arakawa (B6)
Nagisa Ohnishi (B6)
Yuki Kakeno (B6)

M1/B5

  Kenji Ota (M1)
Taiga Kodo (M1)
Masakiyo Mukai (M1)
Yui Kondo(B5)
Kei Nakamura(B5)
Yuki Matsuki(B5)

B4

  Masanari Nakagawa
Rikako Nakamura
Tomoki Matsuo
Yusuke Miyamoto
Mayu Kusakabe
Rino Kobayashi
Marin Kemmochi